Displaying 91-100 of 824 results.
Tuismitheoirí / Parents
Created : 19 Apr 2023, 1:59 PM
Archived : 19 Jun 2023, 12:00 AM

A chairde,

Mar eolas:

Tá sé beartaithe ag Bord Soláthair an Leichtreachais gearradh cumhachta a chur i bhfeidhm i mBaile an Daingin seachtain ó inniu, 26 Aibreán agus dá bharr san beidh an scoil dúnta.

For your information:

The ESB is carrying out scheduled works in Dingle on Wednesday 26th April.  As a result, the school will be closed on that date.

 

 

 

 

Daltaí bl 4 Fiontar / TY students - Enterprise
Created : 18 Apr 2023, 3:52 PM
Archived : 18 Jun 2023, 12:00 AM

Grúpa Fiontar na hIdirbhliana atá tríd go dtí an craobh:

Mar eolas, beidh na daltaí ag fágaint Garáiste Uí Mhóráin ag 6.30 maidin amárach, 19/4/2023.  Beidh siad ag fanacht thar oíche san Ostán Connemara Coast, Co. na Gaillimhe.  Beidh siad thar n-ais sa Daingean thart ar 8.00i.n. ar an nDéardaoin,  20/4/2023.  Rialacha na scoile i bhfeidhm i gcónaí.  

 

TY Enterprise group that are through to the final:

For your information, the pupils attending the enterprise event will be leaving Morans Garage at 6.30 tomorrow mornin, 19/4/2023.  They will be staying in the Connemara Coast Hotal, Galway.  They will return to Dingle at around 8pm onThursday, 20th April.  School rules apply at all times.

Tuismitheoirí / Caomhnóirí / Parents / Guardians
Created : 17 Apr 2023, 3:59 PM
Archived : 17 Jun 2023, 12:00 AM
Teastaíonn ón gCoiste Folláine maraon le bainistíocht na scoile deis a thabhairt duit do thuairimí a chur in iúl maidir le cúrsaí folláine. Chuige seo bheimis an-bhuíoch dá líonfá an ceistneoir chun tacú linn cúrsaí folláine a chur chun cinn sa scoil.

The Wellbeing Committee and school management would like to extend the opportunity to parents to have your say on current perceptions of Wellbeing
We would be most grateful if you could take the time to complete this short survey by clicking on the link below. The answers you provide will inform us  for the  continued promotion of wellbeing for all in Pobalscoil Chorca Dhuibhne.
 

Sé seo an nasc thíos .

Tuismitheoirí na hIdirbhliana / Transition year Parents
Created : 03 Apr 2023, 9:21 AM
Archived : 03 Jun 2023, 12:00 AM

Mar eolas: Tá  Foirm Google curtha amach go dtí daltaí na hIdirbhliana ar maidin. Tá sé seo bainteach le rogha ábhar bl 5. Beidh an fhoirm á oscailt ag 19.00 tráthnóna inniu inniu, 3/4/2023. Líon isteach é led thoil.

For your information: A google form has been sent out to TY students this morning.  This had to do with year 5 subject choices. The form will be open at 7pm this evening, Monday, 3/4/2023. Please complete. 

Turas na hIdirbhliana / Transition year trip (Camino)
Created : 31 Mar 2023, 3:56 PM
Archived : 31 May 2023, 12:00 AM

Mar eolas: Iocaíocht agus sonraí pas le déanamh.  Gach eolas ag na daltaí, le fáil ar Google Classroom Camino.

 

For your information, payment and passport details to be completed. Student have this information, to be accessed on Google Classroom Camino.

Tuismitheoirí / Parents
Created : 30 Mar 2023, 9:35 AM
Archived : 30 May 2023, 12:00 AM

 

Caint na dTuismitheoirí ó Ray Langan nó Rayse the Game.  Caint ar siúl tráthnóna, 30/3/2023 @ 7.00  Beo ar Zoom Nasc thíos.

Ray Langan or Rayse the Game talk for all Parents  this eve, 30/3/2023. 7pm on Zoom. Details below. 

Glaonn sé Parent Pep Talk 

Meeting ID: 840 6712 1128
Passcode: MOTIVATE23 

 
 
 
Tuismitheoirí na hIdirbhliana/ Transition year parents
Created : 29 Mar 2023, 10:19 AM
Archived : 29 May 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne: cruinniú - rogha Ábhar bliain 5

Beidh seisiún eolais / ceisteanna agus freagraí againn tráthnóna inniu (29 Márta) @ 6.30 maidir le rogha ábhar bliain 5, 2023-2024.  Beidh eolas á roinnt maidir leis an ATF chomh maith. Tá fáilte romhat go dtí an cruinniú seo.

 

Reminder: meeting - subject choices, year 5 

We will be hosting an information / questions and answers session this evening (29th March) @ 6.30 regarding subject choices for year 5, 2023-2024. There will be information on the LCA programme also. You are welcome to attend.

Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Created : 27 Mar 2023, 12:06 PM
Archived : 27 May 2023, 12:00 AM
Tháinig Ray Langan ar scoil chughainn inniu chun labhairt le daltaí uile na scoile maidir le spreagadh staidéir, conas scileanna staidéir a chothú, a bhfolláine pearsanta agus conas imní a bhainistiú. Tá a thuilleadh eolais sa phóstaer thíos ar na hábhair chainte a bhí aige. 
Mar chuid de chuairt Ray Langan agus chun tacú le tuismitheoirí/caomhóirí na scoile beidh seisiún beo ar ZOOM á reachtáil ag Ray Langan ar an Déardaoin beag seo an 30ú Márta idir a 19.00-20.00. Seolfar nasc níos congaraí don ócáid. 
Tá an ócáid inniu páirt mhaoinithe ag an scoil agus dá bharr iarraimid ar gach dalta 5euro a dhíol sa nasc a chuirfear ar aip na scoile. 
Míle buíochas libh. 
 
Today Ray Langan visited the school and spoke to all year groups. His main points of discussion were motivation, wellbeing, study skills and managing anxiety. The attatched poster outlines in more detail all areas covered during his talk. 
As part of his visit Ray Langan will also host a live Zoom talk for Parents/Guardians this Thursday 30th March 19.00-20.00. A link will sent on the day. 
Todays talk has been part funded by the school and we kindly ask for a payment of 5euro per student  through the school app to cover remaining costs.
Míle buíochas libh. 
 
Tuismitheoiri / Caomhnóirí Bl. 4 / Parentss / Gruardians 4th Year students
Created : 27 Mar 2023, 11:33 AM
Archived : 27 May 2023, 12:00 AM

Beidh na measúnaithe CAT4 ar siúl ag daltaí na hIdirbhliana amárach, 28 Márta / Transition Year students will be doing the CAT4 assessments tomorrow, 28 Márta.

Tuismitheoirí bliain 4/ Parents of year 4
Created : 23 Mar 2023, 2:40 PM
Archived : 23 May 2023, 12:00 AM

Cruinniú eolais do rogha ábhar bliain 5 (2023-2024), Dé Céadaoin, 29/3/2023 @ 6.30. Beidh eolas faoi an ATF ann chomh maith.  Litir faoi iamh.

 

An information meeting of subject choices for year 5 (2023-2024), Wednesday, 29/3/2023 @ 6.30. Data regarding Leaving Cert applied will be discussed also. Letter attachedPdf-1