Displaying 51-60 of 824 results.
Tuismitheoirí bhliain 6/ Parents of year 6
Created : 26 Sep 2023, 8:34 AM
Archived : 28 Nov 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Mar eolas beidh cruinniú eolais do thuistí na 6ú bliana maidir le bliain na hArdteiste, anocht, Déardaoin, 28/9/2023 @ 6.00i.n.

Reminder:

For your information, there will be a meeting in the school for year 6 parents / guardians, tonight, Thursday, 28th September @ 6.00pm to discuss the Leaving Certificate year.

Cruinniú eolais, turas go Barcelona do 5 & 6/ Information meeting, Barcelona trip for year 5 and 6
Created : 25 Sep 2023, 3:28 PM
Archived : 28 Nov 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne: 

Beidh oíche eolais againn maidir leis an turas go Barcelona do thuistí bhliain 5 agus 6 anocht, Déardaoin 28ú Meán Fomhair ar a 19.00. 

 
For your information:
 
There will be an information evening regarding the trip to Barcelona for parents of years 5 and 6 tonight, September 28th at 19.00. 
    
 
 
 
Rás / Race
Created : 26 Sep 2023, 10:14 AM
Archived : 26 Nov 2023, 12:00 AM

Mar eolas:

Ní bheadh an rás 5 ciliméadar a bhí eagraithe don lá ámarach, Dé Céadaoin, 27/9/23 ag dul ar aghaidh de bharr an droch aimsire atá fógraithe,  rithfear an rás lá éigin eile. Cuirfear ar an eolas sibh.

 

For your information:

The 5km race in aid of Pieta house that was scheduled for tomorrow, Wednesday, 27/9/23 will not be going ahead due to the storm that has been forecasted, the run will be held at a later date. You will be notified of date.

Inseirbhíse foirne / Staff Inservice
Created : 05 Sep 2023, 11:36 AM
Archived : 26 Nov 2023, 12:00 AM

Mar eolas / For your information:

Beidh an scoil dúnta do dhaltaí, Dé Máirt, 3/10/2023.  Inseirbhís foirne.

School will be closed on Tuesday, 3/10/2023. Staff Inservice.

 

 
 
Tusimitheoirí na hIdirbhliaina / TY Parents
Created : 15 Sep 2023, 2:52 PM
Archived : 15 Nov 2023, 12:00 AM

 

Ba dheas linn cuireadh a thabhairt duit go dtí cruinniú eolais do thuistí na hIdirbhliana, Dé Máirt, an 19 Meán Fómhair ag 19.30. Tá fonn orainn bualadh libh chun eolas a roinnt libh faoi Bhliain 4 2023 - 2024.

 

 

We would like to invite parents of TY to an information meeting  at the school on Tuesday, September 19th at 19.30. We would like to meet you to share some information regarding Transition Year 2023 - 2024.

 

 

Litir Tábhachtach ó Comhairle na dTuismitheoirí
Created : 29 Aug 2023, 12:16 PM
Archived : 13 Nov 2023, 12:00 AM

Litir faoi iamh / letter attached.Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí bhliain 4 / Parents of year 4
Created : 12 Sep 2023, 2:16 PM
Archived : 12 Nov 2023, 12:00 AM

Eolas faoi iamh maidir le torthaí an tsraith sóisearach  2023

Information attached regarding junior cycle results 2023Pdf-1

Pdf-2
Cúrsa Spioradálta / Retreat
Created : 11 Sep 2023, 3:00 PM
Archived : 11 Nov 2023, 12:00 AM

 Tá cúrsa spioradálta eagraithe ar scoil do Bhliain 6 ATF ar an gCéadaoin beag seo, 13/9/23 le Declan Browne, mar sin, beidh siad ar thaithí oibre ar an nDéardaoin, 14/9/2023 don tseachtain seo. 

A retreat with Declan Browne is organised at school for Leaving Cert applied year 6 for this coming Wednesday, 13/9/2023 therefore work experience for this week will be held on Thursday, 14/9/2023.

Lá gan éide scoile / non uniform day
Created : 07 Sep 2023, 3:35 PM
Archived : 07 Nov 2023, 12:00 AM

Mar eolas, beidh lá gan éide scoile againn amárach, 8/9/2023

For your information, non uniform day tomorrow, 8/9/2023

Turas Bharcelona 5 & 6 - Barcelona trip 5 & 6
Created : 05 Sep 2023, 12:36 PM
Archived : 05 Nov 2023, 12:00 AM

A Chara,

Tá súil agam go raibh ana Shamhradh agaibh. Go raibh míle maith agaibh as na híocaíochtaí turais a bheith istigh in am agaibh. Tá an Roinn Spáinnise ag súil go mór leis an turas ar an 2 Deireadh Fomhair go dtí an 5ú Deireadh Fomhair. Beidh oíche eolais againn ar scoil ar an nDéardaoin 28ú Meán Fomhair ar a 19.00. 
Tá sé ráite ag an gcomhlacht taistil, The School Tour Company, nach bhfuil sonraí IOMLÁNA an phais líonta ag gach dalta. Caithfear é seo a líonadh ar líne anois nó ní thabharfaidh Ryanair aon phas bordála dod' leanbh. Le bhúr dtoil, cinntíg go bhfuil sonraí iomlána an phais líonta inniu.
 
I hope you all had a lovely Summer. Thank you very much for all payments that have been made to date. The Spanish Department are very much looking forward to the Spanish trip from October 2nd to October 5th. There will be an information night held in the school on Thursday September 28th at 19.00. 
The School Tour Company have informed me that not every student travelling has filled in their FULL passport details. These details must be filled in online now or Ryanair will not issue a boarding pass for your child. Please ensure that all passport details have been filled online today.
Looking forward to meeting you all,
An Roinn Spáinnise.   
 
Booking Id: 2001549