Displaying 11-20 of 824 results.
Déardaoin / Thursday, 25/1/24
Created : 22 Jan 2024, 2:52 PM
Archived : 22 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas,

Beidh cruinniú tuismitheoirí / múinteoirí bhliain 1, Déardaoin, 25/1/2024.  Beidh sé ar siúl idir 4.15 - 6.45.  Beidh an scoil ag críochnú ag 3.45.

 

For your information:

Parent teacher meeting for year 1 will be held on Thursday, 25/1/2024.  It will run from 4.15 - 6.45.  School will finish at 3.45.

 

Oscailt na scoile / opening of school 19/1/24
Created : 18 Jan 2024, 7:18 PM
Archived : 18 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas:

Beidh ranganna ag tosnú @ 11.15 arís amárach, Dé hAoine,  19/1/24. Ní bheidh na busanna ag rith ar maidin. Ritheadh siad mar is gnáth ag 1.15. Tabhair aire agus fan slán ar an mbóthar. 

For your information:

Classes will commence at 11.15 again tomorrow, Friday, 19/1/24. The buses will not run in the morning but will run as normal at 1.15pm. Take care and drive safely. 

 

Staidéar oíche / study: 18/1/2024
Created : 18 Jan 2024, 1:18 PM
Archived : 18 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas / For your information:

 

Tá staidéar á chur ar ceal tráthnóna inniu, 18/1/2024 de bharr na bóithre.

 

Evening study will not run this evening, 18/1/2024 due to the condition of the roads.

Busanna / Buses 18/1/24
Created : 18 Jan 2024, 7:39 AM
Archived : 18 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas níl na busanna ag rith maidin inniu (18/1) de bharr na haimsire / boithre. Beidh an scoil ar oscailt agus ranganna ag tosnú ó na 11 ar aghaidh. Tabhair aire agus bí slán. Beidh na busanna tráthnóna. 

The school buses are not running this morning (18/1) The school will open and classes will begin at 11. Take care when driving. The school bus will run this eve. 

Cara Projects
Created : 17 Jan 2024, 3:11 PM
Archived : 17 Mar 2024, 12:00 AM

Beidh Tráth na gCeist ar siúl in Óstán Benners ar an Aoine beag seo, 19 Eanáir @ 8 a chlog.  Is ar mhaithe le airgead a bhailiú do Cara Projects é.  Beidh beirt cailín ón scoil seo ag dul go Céinia ag obair ann.  Tacaíg linn.

A Quiz will be held in Benners Hotel this Friday, 19 January @ 8 o'clock.  It is a fundraiser for Cara Projects.  Two students from this school will be going to Kenya to volunteer there.  We would appreciate your support

Vacsaíniú Bl. 1 / 1st Year Vaccination
Created : 15 Jan 2024, 9:21 AM
Archived : 15 Mar 2024, 12:00 AM

Tuismitheoiri / Caomhnóirí Bhl. 1 - Cur i gcuimhne - teachtaireacht ón FSS:  Tá gach dalta i mBliain 1 le vacsaíniú sa scoil ar an gCéadaoin seo, 17 Eanáir 2024.  Tá sé an-tábhachtach go mbeidh bricfeasta ite ag do leanbh an mhaidin sin chun an baol ó thaobh titiim i laige a seachaint.

Reminder- message from the HSE:  Parents/ Guardians  of 1st Year students.  All 1st Year students are to be vaccinated at school this Wednesday, 17 January 2024.  It is very important that your child has breakfast that morning to reduce the risk of fainting.

Club Luthchleasaíocht / Athletics Club
Created : 08 Jan 2024, 12:28 PM
Archived : 08 Mar 2024, 12:00 AM

Eolas faoi iamh maidir le club luthchleasaíochta a beadh ag tosnú go luath / Information attached regarding an athletics club that will be starting up.Pdf-1
Ceolchoirm / Concert 4/1/2024
Created : 22 Dec 2023, 9:50 AM
Archived : 04 Mar 2024, 12:00 AM

Ceolchoirm an Gheimhridh, Seipéal Naomh Mhuire, anocht,  4/1/2024 ar mhaith le Cubbie Uathachais i bPobalscoil Chorca Dhuibhne.

Beidh sé seo á chur i láthair ag Ceolfhoireann Ollscoil Sacred Heart.  Aoíanna speisialta Niamh Varian Barry agus Méabh Ní Bheaglaoich.

€10 an ticéad, le híoc ar an ndoras. Ag tosnú ag 7.

 

A winter`s concert at St. Mary`s church, Dingle, tonight, 4/1/2024 in aid of Cubbie sensory unit at Pobalscoil Chorca Dhuibhne.

Sacred Heart University Band and Orchestra will present this event. Special guests, Méabh Ní Bheaglaoich and Niamh Varian Barry.

€10 a ticket, to be paid at the door. It commences at 7pm.

Turas na hIdirbhliana / TY trip - Camino 2024
Created : 22 Dec 2023, 9:58 AM
Archived : 28 Feb 2024, 12:00 AM

Éarlais Camino/Deposit

Tuigim gur droch am don bhliain a bheith ag lorg airgid, ach tá eililtí Ryanair díreach fógarthe acu agus táid níos daoire ná Aerlingus. Tá eilití Aerlingus ag ardú i bhpraghas an t-am ar fad. Mar sin

beidh orainn éarlais neamh-inaisíochta do €150 a leagadh síos anois leis an bpraghas is fearr a chinntiú. Mar phacáiste iomlán beidh timpeall €670 ar thuras an Chamino 2024 (5 oíche lóistín, 6 lá,

5 dinnéar, 5 bricfeast, aistriú &rl). Le do thoil má tá aon deacracht in aon chor le seo seol r-phost go mruis@pcd07.ie agus tiocfaimid ar shocrú eigin.

Íocfar an t-éarlais ar an bhfón le Barter’s Travelnet ar 021 4851700. Uaireanta oifige: , 10rn – 4in. 28/12/23 & 29/12/23.

 

I understand it’s not an ideal time of the year to collect money, but Ryanair have announced their flights to Santiago and unfortunately they are more expensive than Aerlingus. Aerlinguss’ prices are

increasing all the time. Therefore we must pay a non-refundable deposit of €150 now in order tosecure the best price. As a full package the cost will be around €670 for Camino 2024 (5 nights’

accommodation, 6 days, 5 dinners, 5 breakfasts and transfers etc). Please, if there is any difficulty atall please send me an email at mruis@pcd07.ie and we will come to some arrangement.

Deposit to be made by phone to Barter’s Travelnet at 021 4851700.Office hours: 10am – 4pm on 28/12/23 &  29/12/23.

Tuismitheoirí / Caomhnóirí / Parent`s / Guardians
Created : 21 Dec 2023, 4:29 PM
Archived : 21 Feb 2024, 12:00 AM

Laethanta saoire na Nollag:

Mar eolas beidh an scoil ag críochnú ag 11rn amárach, Dé hAoine, 22/12/23. 

Athscoilt na scoile ar an Luan, 8/1/24. 

Ag guí Nollaig mhór mhaith oraibh go léir agus athbhliain faoi mhaise.

 

Christmas holidays:

For your information, the school will finish at 11am, tomorrow, Friday, 22/12/23.

Re-opening of school, Monday, 8/1/2024.

Wishing you all a wonderful christmas and a happy and healthy new year.