Displaying 71-80 of 824 results.
Tuismitheoirí bhliain 3 / Parents of year 3
Created : 06 Jun 2023, 4:22 PM
Archived : 06 Aug 2023, 12:00 AM

A chairde,

Beatha agus sláinte chugat. 

Mar is eol daoibh tá na Scrúduithe Stáit ag tosnú sa scoil amárach. Tá seomraí na scoile ar fad in úsáid mar ionaid scrúduithe. Dá bharr sin beidh ar na daltaí atá ag suí scrúduithe na Sraithe Sóisearaí an scoil a fhágaint idir an scrúdú ar maidin agus an ceann tráthnóna. 
Faraor, caithfear é seo a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil ciúnas mór thimpeall na scoile agus daltaí na hArdteiste fós ag gabháil do scrúduithe. Tá sé tábhachtach go dtabharfadh sibh faoi ndeara go mbeidh bearna ama dhá uair an chloig i gceist idir deireadh an scrúdú ar maidin agus tús le scrúdú an tráthnóna. 
Anuas air sin, beidh na busanna ag fágaint ag deireadh scrúdú na hArdteiste gach tráthnóna, agus ciallaíonn sé sin go mbeidh bearna ama ann idir críoch le scrúduithe na Sraithe Sóisearaí agus críoch le scúduithe na hArdteiste chomh maith. 

Guím gach rath ar na daltaí agus éireoidh go breá leo. 

As you are aware the State Examinations are commencing tomorrow. All the rooms in the school are being used as exam centres. As a result, students sitting the Junior Cycle exams will have to leave the school between the finish of the morning exam and the commencement of the evening paper.
Unfortunately, this has to be done to ensure that the building is quiet for the Leaving Certificate students, as their exams will be ongoing during that period. It is important to realise that Junior Cycle students have a two hour break between their exams.
It is also important to note that the buses will be leaving at the finish of the Leaving Certificate exam each evening, meaning there is a gap between the end of the Junior Cycle exam and the bus departing.

I wish all of the students the very best in their exams and I am sure they will get on well. 

Le buíochas, 

Éamonn Mac Muiris 
Príomhoide

Tuismitheoirí bhliain 3 & 6 / Parents of year 3 & 6
Created : 06 Jun 2023, 11:54 AM
Archived : 06 Aug 2023, 12:00 AM

Go n-éirí leis an daltaí ar fad sna scrúduithe stáit ag tosnú amárach, Dé Céadaoin, 7 Meitheamh 2023.

Dé réir Coimisiún na Scrúduithe Stait tá ar gach iarrathóir a bheith ina s(h)uíochán 30 noimead roimh tús an scrúdú ar an gcéad lá agus ar a laghadh 15 nóiméad roimh ré gach lá eile.

 

Good luck to all the students in the state exams beginning tomorrow, Wednesday, 7th June 2023. 

The state exams commission requires that each candidate is in their assigned seat 30 minutes before the start of the exam on the first day and at least min in advance on all other days.

 

Turas scoile go Barcelona, Deireadh Fómhair 23 / Barcelona trip, Oct 23
Created : 22 May 2023, 9:51 AM
Archived : 02 Aug 2023, 12:00 AM
Buenos Días,
Táim chugaibh arís, thar cheann na Roinne Spáinnise maidir leis an dturas go Barcelona. Go raibh míle maith agaibh as an íocaíocht do 300 euro.
Táimid ag súil go mór leis an dturas cultúrtha chun na Spáinne i mí Dheireadh Fómhair. Beimid ag eitilt ó Chorcaigh ar an Luan 02/10 luath ar maidin agus ag eitilt abhaile ar an nDéardaoin 05/10 um thráthnóna. 
Beidh oíche eolais againn sa scoil i Meán Fómhair. Idir an da linn, cinntígh le bhúr dtoil go bhfuil an pas in órd agus mholfainn do gach dalta cárta EHIC a bheith acu, ar eagla go gcaithfí cóir leighis a chur orthu is iad sa Spáinn. Táid ar fáil saor in aisce ón HSE.
Tá an íocaíocht dheireanach do 399 euro le bheith íochta tríd an nasc thíos roimh an 16ú Meitheamh. Nasc thíos. Ná bíodh aon leisce ar éinne agaibh teagmháil a dhéanamh liom ar; muia@pcd07.ie
Bíodh Samhradh deas agaibh agus táim fhéin is an Roinn Spáinnise ag súil go mór le bualadh libh ag tús na scoilbhliana seo chugainn.
 
On behalf of the Spanish Department regarding the trip to Barcelona.  Thank you for the payment of €300 deposit. We are looking forward to the cultural trip to Spain in October. We depart from Cork on Monday, 2/10/23 and return on Thursday, 5/10/23.  We will have an information evening in September but in the meantime make sure the passport is in date and i would advise you to get the EHIC card in case of any medical issue while there. This card is free of charge from the HSE. The balance of €399 has to be paid by the 16th June. Link and booking reference below. If you have any question i can be contacted on muia@pcd07.ie.  Have a wonderful summer and i along with the rest of the Spainish department look forward to meeting you at the start of the next school year.
 
Muchas Gracias,
Maebh Uí Ainiféin.
 
 
 

Booking Id: 2001549
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bhiain 5 / Parents / Guardians of year 5
Created : 24 May 2023, 2:28 PM
Archived : 24 Jul 2023, 12:00 AM

Mar eolas, 

Tá teip ar bhliain 5 turas a thabhairt ar an mBlascaod. Raghaidh an turas seo ar aghaidh Mí Meán Fómhair, coiméadfar an tairgead go dtí sin.

 

For your information:

The trip to the Blaskets for year 5 is not going ahead.  This boat trip / activity will be recheduled in September, we will hold on to the €35 payment until then.

Clár an tSamhraidh / Summer programme
Created : 24 May 2023, 10:22 AM
Archived : 24 Jul 2023, 12:00 AM

Eolas breise faoi clár an tSamhradh / Additional information regarding July provision summer programmePdf-1
Tuismitheoirí / Parents - Clár an tSamhraidh / Summer programme
Created : 24 May 2023, 10:19 AM
Archived : 24 Jul 2023, 12:00 AM

Eolas breise faoi clár an tSamhradh / Additional information regarding July provision summer programmePdf-1

Pdf-2
Clár an tSamhraidh / Summer programme
Created : 24 May 2023, 10:17 AM
Archived : 24 Jul 2023, 12:00 AM

Eolas faoi iamh maidir le clár an tsamhraidh / Information attached regarding the July provision summer programme.Pdf-1

Pdf-2
Camino: Turas scoile na hIdirbhliana / TY school tour
Created : 22 May 2023, 3:22 PM
Archived : 22 Jul 2023, 12:00 AM

Dóibh siúd ag taisteal ar an gCéadaoin, tá polasaí faoi turas scoile le fáil ar suíomh na scoile faoi polasaithe.  Cinntigh go bhfuil sé léite ag do mhac / íníon sar a dtéann siad ar an turas go dtí an Camino.

 

For those travelling on Wednesday, the school tour policy is available on the school website under polasaithe.  We would be grateful if your son / daughter read the policy before heading on their trip to the Camino.

Tuismitheoirí bhliain 1/ Parents of year 1
Created : 22 May 2023, 1:15 PM
Archived : 22 Jul 2023, 12:00 AM

Litir faoi iamh.  Letter attached.Pdf-1
Tuismitheoirí / Parents
Created : 22 May 2023, 11:03 AM
Archived : 22 Jul 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

1) Beidh cruinniú eolais don gCamino, tráthnóna inniu, 22 Bealtaine @ 6.30.

2) Slán leis an Idirbhliain / ócaid gradaim  @ 7.00 anocht.

 

Reminder:

1) There will be a brief meeting regarding the Camino trip this evening, 22 May @ 6.30pm

2) Farewell / award celebration for TY 2022-2023 this evening at 7pm