Displaying 1-10 of 817 results.
Tuismitheoirí / Parents
Created : 25 Jan 2024, 3:24 PM
Archived : 25 Mar 2024, 12:00 AM

Scoil dúnta Dé Luain, 29/1/2024, Inseirbhís foirne.

Tá staidéar á chur ar fáil do bhliain 3 agus 6.  Tá ort clárú roimh ré agus lá iomlán atá i gceist.  Beidh na busanna ar fáil ar an lá. 

 

School is closed Monday, 29/1/2024, Staff Inservice.

Study is available to years 3 and 6.  They have to let us beforehand and its a full day.  Buses will run on the day.

 

 

Tuismitheoirí / Parents
Created : 25 Jan 2024, 2:01 PM
Archived : 25 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas:

Beidh oíche eolais in Óstán An Cill Airne Arda,  ar an Aoine 26/1/2024 @ 8.00 i.n maidir le míúsáid substaintí.  Aoi cainteoirÍ: Timmy Long ón "Dá Norries & a chlann".  Tá sé saor in aisce. Fáilte roimh cách.

 

For your information:

There is an information Eevening on substance misuse awareness on Friday, 26/1/24 at the Killarney Heights.

Guest speakers are Timmy Long of "The Two Norries" & family.  It is free of charge and all are welcome.

This is in conjuction with Glenfesk. Kilgarvan & Kilcummin GAA Clubs.

 

Tuismitheoirí / Caomhnóirí / Parents / Guardians
Created : 23 Jan 2024, 2:25 PM
Archived : 23 Mar 2024, 12:00 AM

Beidh an scoil dúnta Dé Luain, 29/1/2024 de bharr inseirbhís foirne.  

Tá staideár á chur ar fáil do bhliain 3 agus 6. Má tá suim ag do mhac / iníon san a dhéanamh tá form le líonadh agus le cur thar nais roimh 4 a chloig inniu, 23/1/2024.  Lá iomlán atá i gceist.  Beidh na busanna ag rith ar an lá.

 

The school will be closed on Monday, 29/1/2024 for staff inservice.

Study is available to years 3 and 6, if your son / daughter is interested in doing so a form needs to be completed and returned by 4pm today, 23/1/24.  Its a full day and school buses will run. 

Déardaoin / Thursday, 25/1/24
Created : 22 Jan 2024, 2:52 PM
Archived : 22 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas,

Beidh cruinniú tuismitheoirí / múinteoirí bhliain 1, Déardaoin, 25/1/2024.  Beidh sé ar siúl idir 4.15 - 6.45.  Beidh an scoil ag críochnú ag 3.45.

 

For your information:

Parent teacher meeting for year 1 will be held on Thursday, 25/1/2024.  It will run from 4.15 - 6.45.  School will finish at 3.45.

 

Oscailt na scoile / opening of school 19/1/24
Created : 18 Jan 2024, 7:18 PM
Archived : 18 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas:

Beidh ranganna ag tosnú @ 11.15 arís amárach, Dé hAoine,  19/1/24. Ní bheidh na busanna ag rith ar maidin. Ritheadh siad mar is gnáth ag 1.15. Tabhair aire agus fan slán ar an mbóthar. 

For your information:

Classes will commence at 11.15 again tomorrow, Friday, 19/1/24. The buses will not run in the morning but will run as normal at 1.15pm. Take care and drive safely. 

 

Staidéar oíche / study: 18/1/2024
Created : 18 Jan 2024, 1:18 PM
Archived : 18 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas / For your information:

 

Tá staidéar á chur ar ceal tráthnóna inniu, 18/1/2024 de bharr na bóithre.

 

Evening study will not run this evening, 18/1/2024 due to the condition of the roads.

Busanna / Buses 18/1/24
Created : 18 Jan 2024, 7:39 AM
Archived : 18 Mar 2024, 12:00 AM

Mar eolas níl na busanna ag rith maidin inniu (18/1) de bharr na haimsire / boithre. Beidh an scoil ar oscailt agus ranganna ag tosnú ó na 11 ar aghaidh. Tabhair aire agus bí slán. Beidh na busanna tráthnóna. 

The school buses are not running this morning (18/1) The school will open and classes will begin at 11. Take care when driving. The school bus will run this eve. 

Cara Projects
Created : 17 Jan 2024, 3:11 PM
Archived : 17 Mar 2024, 12:00 AM

Beidh Tráth na gCeist ar siúl in Óstán Benners ar an Aoine beag seo, 19 Eanáir @ 8 a chlog.  Is ar mhaithe le airgead a bhailiú do Cara Projects é.  Beidh beirt cailín ón scoil seo ag dul go Céinia ag obair ann.  Tacaíg linn.

A Quiz will be held in Benners Hotel this Friday, 19 January @ 8 o'clock.  It is a fundraiser for Cara Projects.  Two students from this school will be going to Kenya to volunteer there.  We would appreciate your support

Vacsaíniú Bl. 1 / 1st Year Vaccination
Created : 15 Jan 2024, 9:21 AM
Archived : 15 Mar 2024, 12:00 AM

Tuismitheoiri / Caomhnóirí Bhl. 1 - Cur i gcuimhne - teachtaireacht ón FSS:  Tá gach dalta i mBliain 1 le vacsaíniú sa scoil ar an gCéadaoin seo, 17 Eanáir 2024.  Tá sé an-tábhachtach go mbeidh bricfeasta ite ag do leanbh an mhaidin sin chun an baol ó thaobh titiim i laige a seachaint.

Reminder- message from the HSE:  Parents/ Guardians  of 1st Year students.  All 1st Year students are to be vaccinated at school this Wednesday, 17 January 2024.  It is very important that your child has breakfast that morning to reduce the risk of fainting.

Club Luthchleasaíocht / Athletics Club
Created : 08 Jan 2024, 12:28 PM
Archived : 08 Mar 2024, 12:00 AM

Eolas faoi iamh maidir le club luthchleasaíochta a beadh ag tosnú go luath / Information attached regarding an athletics club that will be starting up.Pdf-1