Displaying 21-30 of 824 results.
Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí (Senior Cycle Redevelopment)
Created : 18 Dec 2023, 10:48 AM
Archived : 18 Feb 2024, 12:00 AM

Eolas faoi iamh / Information attached

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí (Senior Cycle Redevelopment)Pdf-1

Pdf-2
Margadh sa Phobalscoil / Craft fair at PCD
Created : 14 Dec 2023, 1:47 PM
Archived : 18 Feb 2024, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Beidh Margadh ag rang na hIdirbhliana amárach, Dé Máirt, 19/12/2023 idir 10 agus 6.  Liosta earraí le ceannach ar an lá faoi iamh. Airigead tirim amháin.

Reminder:

Transition years are holding a craftfair tomorrow, Tuesday, 19/12/2023 between 10am and 6pm. List of goods available to purchase on the day attached. Cash only.Pdf-1
Bingo mór na Nollag / Monster Christmas Bingo
Created : 14 Dec 2023, 1:53 PM
Archived : 17 Feb 2024, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Beidh bingo mór na Nollag ag 7.00 anocht, Dé Domhnaigh, 17/12/2023.  Duaiseanna maithe le buachaint.

 

Reminder:

Monster Christmas Bingo tonight, Sunday, 17/12/2023 commencing at 7.00pm. Great prizes to be won.

Bingo
Created : 30 Nov 2023, 12:23 PM
Archived : 11 Feb 2024, 12:00 AM

Bingo mór na Nollag i bPCD, Dé Domhnaigh, 17/12/23 @ 7.00 i.n. Bheadh an scoil buíoch as spotduaiseanna. 

 

Monster Bingo at PCD, Sunday, 17th December @ 7.00. We would be grateful of any spot prizes. 

 

 

Scoil dúnta/ School closed, 8/12/23
Created : 07 Dec 2023, 4:40 PM
Archived : 07 Feb 2024, 12:00 AM

Tá an scoil dúnta amárach, Dé hAoine. 8/12/23

School is closed tomorrow, Friday, 8/12/23. 

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí (Senior Cycle Redevelopment)
Created : 06 Dec 2023, 4:21 PM
Archived : 06 Feb 2024, 12:00 AMEolas faoi iamh.  Information attached.Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí / Caomhnóirí
Created : 27 Nov 2023, 4:09 PM
Archived : 03 Feb 2024, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Tá sé bearthaithe againn rith Santa 5km a bheith againn ar son Cubbie i bPoblascoil.  Tá bhur tacaíocht á lorg.  Ticéidí ag na daltaí le díol. Míle buíochas dóibh siúd a thug na cartaí agus an tairgead thar nais chuig an scoil chéanna féin. Bheimis buíoch dá dtabhfaoi na cartaí atá fós ag na daltaí thar nais go luath. 

 

Reminder:

The school are planning a 5km Santa fun run in aid of a Cubbie unit for PCD.  We need your support.  The students have tickets to sell. Thanks to all those that have returned tickets and money.  We would be grateful if everyone could make an effort in selling them and return money to school office as soon as possible. 

Biongó Mór na Nollag / Christmas Bingo on 17/12/2023 @ 7 a chlog - i bPCD
Created : 28 Nov 2023, 3:03 PM
Archived : 28 Jan 2024, 12:00 AM

Teachtaireacht ó Chomhairle na dTuismitheoirí / Message from the Parents' Council -

Fáilte roimh spotdhuaiseanna.  Is féidir iad a fhagaint in Oifig na Scoile roimh 13 Nollaig.

Spotprizes welcome. May be left in School Office before 13th Dec.   

Cabhair ag teastáil ar an oíche le ticéidí Crannchur agus leabhar Biongó a dhíol, Tae agus Caifé a eagrú. 

Support and help needed on the night to sell Raffle tickets and Bingo books, and organising Tea and Coffee station.  

Táimid buíoch as do thacaíocht leanúnach.  Thank you all very much for your on going support. 

Tuismitheoirí / Parents
Created : 20 Nov 2023, 2:57 PM
Archived : 20 Jan 2024, 12:00 AM

Cruinniú Tuismitheoirí / Múinteoirí, Déardaoin, 23 Samhain, 2023 do bhliain 5 idir  4.15 agus 6.45.  Scoil críochnaithe ag 3.45.

 

Parent Teacher meeting, Thursday, 23rd November, 2023 for year 5 between 4.15 - 6.45.  School finishes at 3.45. 

Foirmeacha Vaicsaíniú Bl. 1 / 1st Year Vaccination Forms
Created : 13 Nov 2023, 4:21 PM
Archived : 13 Jan 2024, 12:00 AM

Do éinne i mBl. 1 nach bhfuil an fhoirm vaicsaíniú comhlánaithe tugtha thar nais fós, bheimis buíoch dá dtabharfadh sibh ar scoil amárach é, más é do thoil é.

To anyone in 1st Year who has not returned the completed HSE vaccination form, we would be grateful if you would return it to school tomorrow please.