Displaying 91-100 of 817 results.
Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Created : 27 Mar 2023, 12:06 PM
Archived : 27 May 2023, 12:00 AM
Tháinig Ray Langan ar scoil chughainn inniu chun labhairt le daltaí uile na scoile maidir le spreagadh staidéir, conas scileanna staidéir a chothú, a bhfolláine pearsanta agus conas imní a bhainistiú. Tá a thuilleadh eolais sa phóstaer thíos ar na hábhair chainte a bhí aige. 
Mar chuid de chuairt Ray Langan agus chun tacú le tuismitheoirí/caomhóirí na scoile beidh seisiún beo ar ZOOM á reachtáil ag Ray Langan ar an Déardaoin beag seo an 30ú Márta idir a 19.00-20.00. Seolfar nasc níos congaraí don ócáid. 
Tá an ócáid inniu páirt mhaoinithe ag an scoil agus dá bharr iarraimid ar gach dalta 5euro a dhíol sa nasc a chuirfear ar aip na scoile. 
Míle buíochas libh. 
 
Today Ray Langan visited the school and spoke to all year groups. His main points of discussion were motivation, wellbeing, study skills and managing anxiety. The attatched poster outlines in more detail all areas covered during his talk. 
As part of his visit Ray Langan will also host a live Zoom talk for Parents/Guardians this Thursday 30th March 19.00-20.00. A link will sent on the day. 
Todays talk has been part funded by the school and we kindly ask for a payment of 5euro per student  through the school app to cover remaining costs.
Míle buíochas libh. 
 
Tuismitheoiri / Caomhnóirí Bl. 4 / Parentss / Gruardians 4th Year students
Created : 27 Mar 2023, 11:33 AM
Archived : 27 May 2023, 12:00 AM

Beidh na measúnaithe CAT4 ar siúl ag daltaí na hIdirbhliana amárach, 28 Márta / Transition Year students will be doing the CAT4 assessments tomorrow, 28 Márta.

Tuismitheoirí bliain 4/ Parents of year 4
Created : 23 Mar 2023, 2:40 PM
Archived : 23 May 2023, 12:00 AM

Cruinniú eolais do rogha ábhar bliain 5 (2023-2024), Dé Céadaoin, 29/3/2023 @ 6.30. Beidh eolas faoi an ATF ann chomh maith.  Litir faoi iamh.

 

An information meeting of subject choices for year 5 (2023-2024), Wednesday, 29/3/2023 @ 6.30. Data regarding Leaving Cert applied will be discussed also. Letter attachedPdf-1
Tuismitheoirí/ Caomhnóirí Bl. 3 / Parents / Guardians 3rd year students
Created : 21 Mar 2023, 12:58 PM
Archived : 21 May 2023, 12:00 AM

Tuismitheoirí / Caomhnóiri Bl. 3 / Parents / Guardians of 3rd Years:  Tá do mhac/iníon roghnaithe le freastal ar Thráth na gCeist Staire sa tSraith Shóisearach i Meánscoil na Toirbhirte, Trá Lí tráthnóna Déardaoin beag seo, 23 Márta @ 7.30pm.  Tá 3 fhoireann do 4 daltai curtha isteach ag an scoil seo.  Fágfaimid Garáiste Uí Mhóráin @ 6.00i.n.  Beidh triúr múinteoirí ag tiomáint.  Iarrtar ar na daltaí a n-éide scoile iomlán a chaitheamh ar an oíche.  Táimid ag súil go gcríochnóidh an Tráth na gCeist timpeall 9.30i.n., mar sin ta súil againn a bheith thar nais ag Garáiste Uí Mhóráin idir 10.30 agus 11.00i.n.  Is féidir leat bheith ag teagmháil le do mhac /iníon maidir leis an am san a cinntiú.  / Your son/ daughter has been chosen to attend a Junior Cyle History Quiz in Pres School, Tralee this Thursday, 23 March @ 7.30pm.  This school has entered 3 teams of 4.  We will be leaving Moran's Garage at 6.00p.m.  Three of our teachers will be driving them there.  All students must wear their school uniform in full that evening.  We hope that the Quiz will be finished by 9.30p.m., and therefore we should be back at Moran's Garage betwen 10.30 - 11.00p.m. Please arrange collection time with your son / daughter.  

Tuismitheoirí / Parents
Created : 21 Mar 2023, 9:08 AM
Archived : 21 May 2023, 12:00 AM

Tá Pobalscoil Chorca Dhuibhne ag iarraidh aitheantais a bhaint amach mar scoil Ghaeltachta.  Eolas agus fís beag faoi iamh maidir leis an obair atá á dhéanamh ag an scoil.

 

Pobalscoil Chorca Dhuibhne is striving to achieve recognition as a Gaeltacht school. Information and a link attached regarding the amount of work that is done on our effort to promote that in the school.Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí / Parents
Created : 14 Mar 2023, 2:35 PM
Archived : 14 May 2023, 12:00 AM

Litir faoi iamh, tagaithe ó Ollscoil Chorcaí. Tráthnóna eolais acu.

 

Letter from UCC attached, they will be holding an information eve. Pdf-1

Pdf-2
Teachtaireach ón FSS / Message from HSE
Created : 14 Mar 2023, 10:18 AM
Archived : 14 May 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne: Ba mhaith linn cur i gcuimhne daoibh go mbeidh an FSS ag teacht chuig an scoil amárach, 15 Márta chun Cuid 2 don Vaicsaín Tdap/HPV/MenACWY a thabhiart do scoláirí BL. 1.  Tá sé tábhachtach go mbeidh bricfeasta ite ag do mhac / iníon maidin amárach chun an baol ó thaobh titim i laige a sheachaint. 

Reminder that the HSE are coming to our school tomorrow, Weds 15th March to give 1st Year students Phase 2 of TDap/HPV/MenACWY Vaccinations.  It is very important that you son/daughter eats breakfast tomorrow morning to reduce the rist of fainting.

Tuismitheoirí / Parents
Created : 13 Mar 2023, 4:06 PM
Archived : 14 May 2023, 12:00 AM

Litir faoi iamh.Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí bhliaian 1 / Parents of year 1
Created : 10 Mar 2023, 2:42 PM
Archived : 12 May 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Beidh ar dhaltaí bhliain a 1 an ÉIDE SCOILE a thabhairt leo amárach, 13/3, is féidir leo na héadaí spóirt a chaitheadh ar maidin ach beidh orthu athrú isteach ins san éide scoile don rang nGaaolainn.

Reminder:

Ist year students will have to bring their school uniform with them tomorrow, 13/3.  They can wear their PE gear in the morn but will have to change into the uniform for the Irish class.

Tuismitheoirí bhl 1 / Parents of year 1
Created : 10 Mar 2023, 2:39 PM
Archived : 10 May 2023, 12:00 AM

Beidh ar dhaltaí bhliain a 1 an ÉIDE SCOILE a thabhairt leo ar an Luan, 13/3, is féidir leo na héadaí spóirt a chaitheadh ar maidin ach beidh orthu athrú isteach ins san éide scoile don rang nGaaolainn.

 

Ist year students will have to bring their school uniform with them on Monday, 13/3.  They can wear their PE gear in the morn but will have to change into the uniform for their Irish class.