Displaying 41-50 of 817 results.
Tuismitheoirí / Parents
Created : 04 Oct 2023, 1:13 PM
Archived : 09 Dec 2023, 12:00 AM

Torthaí Suirbhé Folláine Tuismitheoirí 

 

Wellbeing survey results by parentsPdf-1
Cruinniú Tuismitheoirí/ Muinteoirí do Bhl. 2 /2nd Year Parent/ Teacher Meeting
Created : 03 Oct 2023, 2:27 PM
Archived : 03 Dec 2023, 12:00 AM

 

Tá an cruinniú seo curtha siar seachtain amháin.  Beidh sé ar siúl anois ar an Déardaoin, 12 Deireadh Fómhair 2023 16.15 - 18.45.  This meeting has been put back one week.  Meeting will now be held on Thursday, 12th October 16.15 - 18.45.  

Scoil dúnta / school closed
Created : 26 Sep 2023, 11:58 AM
Archived : 29 Nov 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Beidh an scoil dúnta Dé Luain, 2/10/2023 agus Dé Máirt 3/10/2023.

Dé Luain, 2/10/2023, lá saor.

Dé Máirt, 3/10/2023, dúnta do dhaltaí, Inseirbhís foirne.

Reminder:

The school will be on Monday, 2/10/2023 and Tuesday, 3/10/2023

Monday, 2/10/2023, Free day. 

Tuesday, 3/10/2023. Closed for pupils, staff inservice.

Tuismitheoirí bhliain 6/ Parents of year 6
Created : 26 Sep 2023, 8:34 AM
Archived : 28 Nov 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Mar eolas beidh cruinniú eolais do thuistí na 6ú bliana maidir le bliain na hArdteiste, anocht, Déardaoin, 28/9/2023 @ 6.00i.n.

Reminder:

For your information, there will be a meeting in the school for year 6 parents / guardians, tonight, Thursday, 28th September @ 6.00pm to discuss the Leaving Certificate year.

Cruinniú eolais, turas go Barcelona do 5 & 6/ Information meeting, Barcelona trip for year 5 and 6
Created : 25 Sep 2023, 3:28 PM
Archived : 28 Nov 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne: 

Beidh oíche eolais againn maidir leis an turas go Barcelona do thuistí bhliain 5 agus 6 anocht, Déardaoin 28ú Meán Fomhair ar a 19.00. 

 
For your information:
 
There will be an information evening regarding the trip to Barcelona for parents of years 5 and 6 tonight, September 28th at 19.00. 
    
 
 
 
Rás / Race
Created : 26 Sep 2023, 10:14 AM
Archived : 26 Nov 2023, 12:00 AM

Mar eolas:

Ní bheadh an rás 5 ciliméadar a bhí eagraithe don lá ámarach, Dé Céadaoin, 27/9/23 ag dul ar aghaidh de bharr an droch aimsire atá fógraithe,  rithfear an rás lá éigin eile. Cuirfear ar an eolas sibh.

 

For your information:

The 5km race in aid of Pieta house that was scheduled for tomorrow, Wednesday, 27/9/23 will not be going ahead due to the storm that has been forecasted, the run will be held at a later date. You will be notified of date.

Inseirbhíse foirne / Staff Inservice
Created : 05 Sep 2023, 11:36 AM
Archived : 26 Nov 2023, 12:00 AM

Mar eolas / For your information:

Beidh an scoil dúnta do dhaltaí, Dé Máirt, 3/10/2023.  Inseirbhís foirne.

School will be closed on Tuesday, 3/10/2023. Staff Inservice.

 

 
 
Tusimitheoirí na hIdirbhliaina / TY Parents
Created : 15 Sep 2023, 2:52 PM
Archived : 15 Nov 2023, 12:00 AM

 

Ba dheas linn cuireadh a thabhairt duit go dtí cruinniú eolais do thuistí na hIdirbhliana, Dé Máirt, an 19 Meán Fómhair ag 19.30. Tá fonn orainn bualadh libh chun eolas a roinnt libh faoi Bhliain 4 2023 - 2024.

 

 

We would like to invite parents of TY to an information meeting  at the school on Tuesday, September 19th at 19.30. We would like to meet you to share some information regarding Transition Year 2023 - 2024.

 

 

Litir Tábhachtach ó Comhairle na dTuismitheoirí
Created : 29 Aug 2023, 12:16 PM
Archived : 13 Nov 2023, 12:00 AM

Litir faoi iamh / letter attached.Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí bhliain 4 / Parents of year 4
Created : 12 Sep 2023, 2:16 PM
Archived : 12 Nov 2023, 12:00 AM

Eolas faoi iamh maidir le torthaí an tsraith sóisearach  2023

Information attached regarding junior cycle results 2023Pdf-1

Pdf-2