Displaying 1-10 of 490 results.
Tuismitheoirí / caomhnóirí / Parents / Guardians
Created : 11 Mar 2021, 11:34 AM
Archived : 11 May 2021, 12:00 AM
Litir faoi iamh / letter attached

Pdf-1
Tuismitheoirí / caomhnóirí / Parents / Guardians
Created : 10 Mar 2021, 9:25 AM
Archived : 10 May 2021, 12:00 AM
Tráth na gCeist le Tobar Dhuibhne - buíochas do dhaltaí na hidirbhliana atá ag plé leis. twitter.com/TDhuibhne/status/1366437594633019394?s=20 Table quiz by Tobar Dhuibhne - thanks to transition year students are involved in this. twitter.com/TDhuibhne/status/1366437594633019394?s=20
Gradam Náisiúnta na bPodchraolaí buaite ag PCD!
Created : 08 May 2021, 10:02 AM
Archived : 09 May 2021, 1:00 AM
Comhghairdeas le Pobalscoil Chorca Dhuibhne a bhain Gradam Náisiúnta na bpodchraoltaí @GaelLinn.
Tuismitheoirí / caomhnóirí / Parents / Guardians
Created : 09 Mar 2021, 4:22 PM
Archived : 09 May 2021, 12:00 AM
Eolas faoi iamh maidir leis na scrúduithe stáit agus gráid chreidiúnaithe - dátaí tábhachtacha Vital information attached regarding State exams and accredited grades - key dates.

Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí / caomhnóirí / Parents / Guardians
Created : 09 Mar 2021, 2:36 PM
Archived : 09 May 2021, 12:00 AM
Litir faoi iamh / letter attached

Pdf-1
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bliain 6 / Parent`s / Guardians of year 6
Created : 09 Mar 2021, 2:32 PM
Archived : 09 May 2021, 12:00 AM
Litir faoi iamh / letter faoi iamh.

Pdf-1
Leabhar ar cíos / Book Rental
Created : 09 Mar 2021, 11:24 AM
Archived : 09 May 2021, 12:00 AM
Cur i gcuimhne go bhfuil táillí cios leabhar curtha amach in Aip na Scoile le cúpla lá anuas do na daoine nach bhfuil sé íoctha fós acu. Buíochas dóibh siúd go bhfuil sé íoctha acu cheana. (Reminder that Book Rental Fees have been sent out in the School App over the past few days. Thanks to all those of you who have already paid the fees).
Tuismitheoirí / caomhnóirí na hIdirbhliana /TY Parents / Guardians
Created : 08 Mar 2021, 2:15 PM
Archived : 08 May 2021, 12:00 AM
Litir agus eolas faoi iamh / letter attached

Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí / caomhnóirí na hIdirbhliana /TY Parents / Guardians
Created : 05 Mar 2021, 9:22 AM
Archived : 05 May 2021, 12:00 AM
Litir faoi iamh / Letter attached.

Pdf-1
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bliain 6 / Parent`s / Guardians of year 6
Created : 03 Mar 2021, 3:11 PM
Archived : 03 May 2021, 12:00 AM
Cuir in iúl do do mhac / iníon: Tá ríomhphost curtha ag an Múinteoir, Trish Uí Éanacháin (Rúnaí Scrúduithe sa scoil) chuig scoláirí Bhliain 6. Tá an SEC ag lorg eolais faoi na hábhair agus an leibhéal, is cuma an bhfuil tú ag suí na scrúduithe nó ag tógaint grádanna ríofa. Caithfidh an t-eolas seo a bheith thar n-ais ag Bean Uí Éanacháin faoi 4.00i.n amárach. 5-3-2021. Caithfidh an t-eolas seo a bheith thar n-ais ag an SEC faoi mhaidin Dé hAoine. Can you inform your son / daughter: Trish Uí Éanacháin (exam secretary at the school) has sent the 6th year students an email. The SEC requires each student to confirm subjects and levels whether they are sitting the Leaving Certificate exam or going with the accredited grades option. This information has to be returned to Bean Uí Éanacháin by 4.00pm Thursday, 5-3-2021. This data has to be returned to the SEC by Friday morning.