Displaying 1-10 of 374 results.
Grian graf bliain 6 / 6th year class photo
11 Aug 2020, 12:00 AM
Cur i gcuimhne: Griangraf bliain 6, rang 2020 le ceannach ón siopa anois. Costas €15. Tá deis agat an griangraf a ceannach suas go dtí an Aoine, 12/6/2020 Reminder: 6th year class photo, class of 2020 is now available to purchase from the shop. €15 The option of purchasing the class photo will be available in the shop until tomorrow, Friday, 12/6/2020.
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bliain 6 / Parent`s / Guardians of year 6
08 Aug 2020, 12:00 AM
Cur i gcuimhne: Griangraf bliain 6, rang 2020 le ceannach ón siopa anois. Costas €15. Tá deis agat an griangraf a ceannach suas go dtí an Aoine, 12/6/2020 Reminder: 6th year class photo, class of 2020 is now available to purchase from the shop. €15 The option of purchasing the class photo will be available in the shop until Friday, 12/6/2020.
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bliain 6 / Parent`s / Guardians of year 6
04 Aug 2020, 12:00 AM
Griangraf bliain 6 rang 2020 le ceannach ón siopa anois. Costas €15. 6th year class photo, the class of 2020 is now available to purchase. Cost: €15
Slán le bhliain 6 / A farewell celebration for year 6
03 Aug 2020, 12:00 AM
Slán le bliain a 6, rang 2020 ar siúl anocht @ 7.30i.n. Cuireadh Zoom do thuismitheoirí curtha chuig ríomhphost scoile gach dalta. A Farewell celebration for the class of 2020 will be held tonight at 7.30pm Invitation to Zoom event for parents has been sent to the school email of each student.
School App - Version 5 Upgrade!
29 Jul 2020, 12:00 AM
The App will be updated to Version 5 shortly. There are a range of new features which continue our drive towards a digital communications environment. If you have auto updates turned on the update process will be done automatically. Otherwise you will see an UPDATE message in your Notifications screen. Select UPDATE to complete the process. You will be asked to verify your mobile number during the update process. This must be the mobile number you have supplied to the school. Please note that only parents/students/teachers on the current schools list will be able to access the App. If you have changed your mobile number of if you have not supplied a mobile number you will not be able to access the App. Please note that if you do not update your APP certain features, including Consent Forms will not be available. If you experience any difficulty please email us at: support@uniqueschools.ie. Unique School App Support Team
Slán le bliain a 6 / A farewell celebration for year 6
29 Jul 2020, 12:00 AM
Slán le bliain a 6, Cuireadh faoi iamh. Cuireadh Zoom do thuismitheoirí á chur go ríomhphost scoile gach dalta. Farewell to the class of 2020, Invitation attached. Invitation to Zoom event for parents will be sent to the school email of each student.

Pdf-1
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bhliain 6 / 6th year Parents / Guardians
25 Jul 2020, 12:00 AM
RÍ-THÁBHACHTACH - ARDTEIST AGUS ARDTEIST FHEIDHMEACH Mar chuid de phróiseas na ngrádanna ríofa, tá ar gach dalta clárú ar an "Student Portal". Tar éis dóibh clárú, tá ar na daltaí leibhéal Ard nó Gnáth do gach ábhar a chinntiú. Tá eolas seolta go ríomhphost gach dalta. OF VITAL IMPORTANCE - LEAVING CERT AND LEAVING CERT APPLIED As part of the calculated grades process each student is required to register on "Student Portal". Following registration, students must confirm levels higher or ordinary for all subjects. Information has been forwarded to student's email
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bhl. 6 / 6th year Parents / Guardians
15 Jul 2020, 12:00 AM
Eolas tabhachtach maidir le CAO. Cóíp curtha chuig ríomhphost scoile gach scoláire i mbliain 6. Important information regarding CAO. A copy has been sent to via school email to all 6th year pupils.

Pdf-1
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bhliain 6 / 6th year Parents / Guardians of year
12 Jul 2020, 12:00 AM
Cruinniú Eolais do thuismitheoirí bhl. 6, Dé Céadaoin, 13 Bealtaine, 8pm. Cuireadh Zoom do thuismitheoirí á chur go ríomhphost scoile gach dalta. Information meeting for parents of 6th year students Wednesday 13 May, 8pm. Invitation to Zoom meeting for parents will be sent to the school email of each student.
Tuismitheoirí / Caomhnóirí bhliain 6 / 6th year Parents / Guardians
11 Jul 2020, 12:00 AM
Faoi bliain 6 / 6 ATF, Nóta gearr faoi iamh ó Éamonn Mac Muiris. Re 6th year / Leaving Cert applied. A brief message attached from Éamonn Mac Muiris.

Pdf-1