Displaying 31-40 of 817 results.
Tuismitheoirí / Parents
Created : 07 Nov 2023, 10:07 AM
Archived : 07 Jan 2024, 12:00 AM

Beidh Cruinniú Tuismitheoirí / Múinteoirí do rang na hArdteiste idir 4.15 agus 6.45, Déardaoin, 9/11/2023.  Scoil críochnaithe ag 3.45.

6th year Parent Teacher Meeting will be held on Thursday, 9/11/2023, 4.15-6.45.  School finishes at 3.45

Tuismitheoirí / Parents
Created : 22 Dec 2023, 9:52 AM
Archived : 03 Jan 2024, 9:53 AM

Ceolchoirm an Gheimhridh, Seipéal Naomh Mhuire, 4/1/2024 ar mhaith le Cubbie Uathachais i bPobalscoil Chorca Dhuibhne.

Tá seo curtha i láthair Ceolfhoireann Ollscoil Sacred Heart.  Aoíanna speisialta Niamh Varian Barry agus Méabh Ní Bheaglaoich.

€10 an ticéad, le íoc ar an ndoras.

 

A winter`s concert at St. Mary`s church, Dingle, 4/1/2024 in aid of cubbie sensory unit at Pobalscoil Chorca Dhuibhne.

Sacred Heart University band and orchestra presents this event. Special guests on the night, Méabh Ní Bheaglaoich and Niamh Varian Barry.

€10 a ticket, to be paid at the door.

Tuismitheoirí / Parents
Created : 27 Oct 2023, 12:49 PM
Archived : 27 Dec 2023, 12:00 AM

Eolas faoi iamh maidir le OSPS á mhúineadh sa tseomra ranga

Information regarding SPHE in the classroom Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí / Parents
Created : 26 Oct 2023, 3:36 PM
Archived : 26 Dec 2023, 12:00 AM

A chara,

 

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit freagrach as riar, measúnú agus deimhniú na scrúduithe stáit. San áireamh anseo bheadh scrúduithe na hArdteistiméireachta agus na Béaltrialacha. Ó 2022 tá na Béaltrialacha á reáchtáil i rith laethanta saoire na Cásca.  

 

Is mian le Coimisiún na Scrúduithe Stáit meastóireacht chuimsitheach a dhéanamh ar an athrú seo i gcomhar leis na páirtithe leasmhara ar fad d’fhonn an tionchar a bheadh ag reáchtáil na mBéaltrialacha i rith na Cásca sna blianta amach romhainn a mheas.  

 

Tá Scoil an Oideachais in Ollscoil na Gaillimhe ag reáchtáil an taighde seo ar son an Choimisiúin. An aidhm atá leis an taighde ná teacht ar thuairimí múinteoirí, tuismitheoirí/caomhnóirí, daltaí agus bainisteoirí scoile. 

 

Cuirfidh an taighde seo bonn eolais faoin gcomhairle a thabharfar don Aire Oideachas faoi dhátaí na mBéaltrialacha i 2024 agus ina dhiaidh sin. Glac páirt sa suirbhé seo le do thuairimí a roinnt.  

 

https://nuigalway.questionpro.eu/SECTIMING

Déan teagmháil linn ag soesurvey@universityofgalway.ie má tá aon cheisteanna agat. 

 

 

The State Examinations Commission (SEC) is responsible for the administration, assessment and certification of the state certificate examinations, including the Leaving Certificate Gaeilge and Modern Foreign Languages Oral examinations. Since 2022, these examinations have taken place over the Easter holidays. The SEC are seeking to conduct a more extensive evaluation of the changed delivery timeline with all stakeholders to fully assess the impact of holding the oral examinations at Easter in future years.

 

The School of Education, at the University of Galway is conducting research on their behalf to enquire into views of the timing of these oral examinations. The research aims to capture the views of teachers, school managements, as well as candidates, parents/guardians. 

This research will help to inform advice to be provided to the Minister for Education on the timing of these examinations in 2024 and beyond. Take the survey by clicking the link below to share your views. 

https://nuigalway.questionpro.eu/SECTIMING

The survey will be open until midnight on Sunday 12th November 2023.

Contact soesurvey@universityofgalway.ie with any further queries.

Le gach dea-ghuí,

 

Researchers from the School of Education

 

 

 
Tuismitheoirí / Parents
Created : 26 Oct 2023, 1:49 PM
Archived : 26 Dec 2023, 12:00 AM

A chara,

 

Tá cáipéis a bhaineann le ham Teagaisc agus Foghlama i bPobalscoil Chorca Dhuibhne faoi iamh mar cheangaltán.  Is cuid lárnach de shaol scoile ár ndaltaí iad gníomhachtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim agus is cuid lárnach dá bhforbairt pearsanta iad na gníomhachtaí seo chomh maith.  Cabhróidh an cháipéis seo linn go léir na gníomhachtaí agus na himeachtaí a bhainistiú go héifeachtach. 

 

Go bunúsach mar thuismitheoir tá sé tábhachtach na nithe seo a leanas a thuiscint:

 

Go leanann an obair ar aghaidh sa rang fiú má tá grúpa ón rang imithe. Tá sé tábhachtach ná síníonn daltaí amach toisc go mbíonn cuid den rang imithe ar imeacht. 

 

Go mbíonn obair bhaile le déanamh don lá dár gcionn ag na daltaí a bhíonn imithe ar imeacht.  Bíonn teacht ag na daltaí ar an obair seo ar Google Classroom.

 

Is féidir leat an cháipéis seo a léamh i do chuid ama féin.

 

 

Please find attached a document relating to Teaching and Learning time in Pobalscoil Chorca Dhuibhne. Co-curricular and extra-curricular activities are a central part of our students’ school life and a key part of their personal development. This document will help us all manage these activities efficiently. 

 

Basically, as a parent it is important to understand the following:

 

To realise that the work continues in the classroom even if a group from the class are gone. Don’t sign out students because some of their class has gone on an outing. 

 

To understand that students that have been on an outing will have homework for the next day. This work can be accessed on Google Classroom. 

 

Feel free to peruse the document in your own time. 

 

 

Le buíochas,

 

Éamonn Mac Muiris

Príomhoide

 Pdf-1
Tuismitheoirí / Parents
Created : 25 Oct 2023, 9:25 AM
Archived : 25 Dec 2023, 12:00 AM

Cruinniú tuismitheoirí / múinteoirí do bhliain 3,  Déardaoin, 26/10/2023 idir 4.15-6.45. Scoil críochnaithe ag 3.45i.n.

 

Parent teacher meeting for year 3, Thursday, 26/10/2023 between 4.15 -6.45.  School finishes at 3.45pm.

Fógra
Created : 20 Oct 2023, 11:56 AM
Archived : 20 Dec 2023, 12:00 AM

Fógra faoi iamh / notification attached.Pdf-1
Scrúdú ICDL / Computer Skills Exam
Created : 13 Oct 2023, 3:10 PM
Archived : 13 Dec 2023, 12:00 AM

Cur i gcuimhne do Bhl. 4 / Reminder to 4th Years.  Is féidir €50 a íoc ar Aip na Scoile don Scrúdu seo.   €50 can be paid on the School App for this exam

Tuismitheoirí/Caomhnóirí - Meabhrúchán!
Created : 10 Oct 2023, 11:56 AM
Archived : 10 Dec 2023, 12:00 AM

Gaeilge do thuismitheoirí ag tosnú sa Phobalscoil tráthnóna inniu óna 6:00- 7:00 i.n

 Improve your Irish. Learn some useful phrases that  you can use everyday. Classes begin this evening in Pobalscoil Chorca Dhuibhne,  6-7pm

 
Cruinniú Tusimitheoirí / Múinteoirí - Parent Teacher Meeting
Created : 09 Oct 2023, 12:34 PM
Archived : 09 Dec 2023, 12:00 AM

Beidh Cruinniú Tuismitheoirí / Múinteoirí bhliain 2, Déardaoin, 12/10/23 idir 4.15 agus 6.45.  Scoil críochnaithe ag 3.45.

Parent / Teacher meeting for year 2 on Thursday, 12/10/2023 between 4.15 - 6.45.  School finishes ag 3.45.