Displaying 11-20 of 817 results.
Ceolchoirm / Concert 4/1/2024
Created : 22 Dec 2023, 9:50 AM
Archived : 04 Mar 2024, 12:00 AM

Ceolchoirm an Gheimhridh, Seipéal Naomh Mhuire, anocht,  4/1/2024 ar mhaith le Cubbie Uathachais i bPobalscoil Chorca Dhuibhne.

Beidh sé seo á chur i láthair ag Ceolfhoireann Ollscoil Sacred Heart.  Aoíanna speisialta Niamh Varian Barry agus Méabh Ní Bheaglaoich.

€10 an ticéad, le híoc ar an ndoras. Ag tosnú ag 7.

 

A winter`s concert at St. Mary`s church, Dingle, tonight, 4/1/2024 in aid of Cubbie sensory unit at Pobalscoil Chorca Dhuibhne.

Sacred Heart University Band and Orchestra will present this event. Special guests, Méabh Ní Bheaglaoich and Niamh Varian Barry.

€10 a ticket, to be paid at the door. It commences at 7pm.

Turas na hIdirbhliana / TY trip - Camino 2024
Created : 22 Dec 2023, 9:58 AM
Archived : 28 Feb 2024, 12:00 AM

Éarlais Camino/Deposit

Tuigim gur droch am don bhliain a bheith ag lorg airgid, ach tá eililtí Ryanair díreach fógarthe acu agus táid níos daoire ná Aerlingus. Tá eilití Aerlingus ag ardú i bhpraghas an t-am ar fad. Mar sin

beidh orainn éarlais neamh-inaisíochta do €150 a leagadh síos anois leis an bpraghas is fearr a chinntiú. Mar phacáiste iomlán beidh timpeall €670 ar thuras an Chamino 2024 (5 oíche lóistín, 6 lá,

5 dinnéar, 5 bricfeast, aistriú &rl). Le do thoil má tá aon deacracht in aon chor le seo seol r-phost go mruis@pcd07.ie agus tiocfaimid ar shocrú eigin.

Íocfar an t-éarlais ar an bhfón le Barter’s Travelnet ar 021 4851700. Uaireanta oifige: , 10rn – 4in. 28/12/23 & 29/12/23.

 

I understand it’s not an ideal time of the year to collect money, but Ryanair have announced their flights to Santiago and unfortunately they are more expensive than Aerlingus. Aerlinguss’ prices are

increasing all the time. Therefore we must pay a non-refundable deposit of €150 now in order tosecure the best price. As a full package the cost will be around €670 for Camino 2024 (5 nights’

accommodation, 6 days, 5 dinners, 5 breakfasts and transfers etc). Please, if there is any difficulty atall please send me an email at mruis@pcd07.ie and we will come to some arrangement.

Deposit to be made by phone to Barter’s Travelnet at 021 4851700.Office hours: 10am – 4pm on 28/12/23 &  29/12/23.

Tuismitheoirí / Caomhnóirí / Parent`s / Guardians
Created : 21 Dec 2023, 4:29 PM
Archived : 21 Feb 2024, 12:00 AM

Laethanta saoire na Nollag:

Mar eolas beidh an scoil ag críochnú ag 11rn amárach, Dé hAoine, 22/12/23. 

Athscoilt na scoile ar an Luan, 8/1/24. 

Ag guí Nollaig mhór mhaith oraibh go léir agus athbhliain faoi mhaise.

 

Christmas holidays:

For your information, the school will finish at 11am, tomorrow, Friday, 22/12/23.

Re-opening of school, Monday, 8/1/2024.

Wishing you all a wonderful christmas and a happy and healthy new year.

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí (Senior Cycle Redevelopment)
Created : 18 Dec 2023, 10:48 AM
Archived : 18 Feb 2024, 12:00 AM

Eolas faoi iamh / Information attached

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí (Senior Cycle Redevelopment)Pdf-1

Pdf-2
Margadh sa Phobalscoil / Craft fair at PCD
Created : 14 Dec 2023, 1:47 PM
Archived : 18 Feb 2024, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Beidh Margadh ag rang na hIdirbhliana amárach, Dé Máirt, 19/12/2023 idir 10 agus 6.  Liosta earraí le ceannach ar an lá faoi iamh. Airigead tirim amháin.

Reminder:

Transition years are holding a craftfair tomorrow, Tuesday, 19/12/2023 between 10am and 6pm. List of goods available to purchase on the day attached. Cash only.Pdf-1
Bingo mór na Nollag / Monster Christmas Bingo
Created : 14 Dec 2023, 1:53 PM
Archived : 17 Feb 2024, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Beidh bingo mór na Nollag ag 7.00 anocht, Dé Domhnaigh, 17/12/2023.  Duaiseanna maithe le buachaint.

 

Reminder:

Monster Christmas Bingo tonight, Sunday, 17/12/2023 commencing at 7.00pm. Great prizes to be won.

Bingo
Created : 30 Nov 2023, 12:23 PM
Archived : 11 Feb 2024, 12:00 AM

Bingo mór na Nollag i bPCD, Dé Domhnaigh, 17/12/23 @ 7.00 i.n. Bheadh an scoil buíoch as spotduaiseanna. 

 

Monster Bingo at PCD, Sunday, 17th December @ 7.00. We would be grateful of any spot prizes. 

 

 

Scoil dúnta/ School closed, 8/12/23
Created : 07 Dec 2023, 4:40 PM
Archived : 07 Feb 2024, 12:00 AM

Tá an scoil dúnta amárach, Dé hAoine. 8/12/23

School is closed tomorrow, Friday, 8/12/23. 

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí (Senior Cycle Redevelopment)
Created : 06 Dec 2023, 4:21 PM
Archived : 06 Feb 2024, 12:00 AMEolas faoi iamh.  Information attached.Pdf-1

Pdf-2
Tuismitheoirí / Caomhnóirí
Created : 27 Nov 2023, 4:09 PM
Archived : 03 Feb 2024, 12:00 AM

Cur i gcuimhne:

Tá sé bearthaithe againn rith Santa 5km a bheith againn ar son Cubbie i bPoblascoil.  Tá bhur tacaíocht á lorg.  Ticéidí ag na daltaí le díol. Míle buíochas dóibh siúd a thug na cartaí agus an tairgead thar nais chuig an scoil chéanna féin. Bheimis buíoch dá dtabhfaoi na cartaí atá fós ag na daltaí thar nais go luath. 

 

Reminder:

The school are planning a 5km Santa fun run in aid of a Cubbie unit for PCD.  We need your support.  The students have tickets to sell. Thanks to all those that have returned tickets and money.  We would be grateful if everyone could make an effort in selling them and return money to school office as soon as possible.